KİŞİSEL BİLGİLER
  Özgeçmiş
  Öğrenim Durumu
  Mesleki Deneyim
  İlgi Alanları
  Fotoğraflar

AKADEMİK ÇALIŞMALAR
  Yürütülen Dersler
  Tezler
  Yönetilen Tezler
  Tez Jüri Üyeliği
  Kitaplar
  Kitaplarda Bölüm Yazarlığı
  Makale ve Yayınlar
  Sempozyum, Seminer,
  Bilimsel Toplantılar
  Hacettepe Üniversitesindeki
  Etkinlikler
  Sunum ve Söyleşiler
  Hakemlik ve Danışma
  Kurulu Üyelikleri
  Çeşitli Eğitim Etkinlikleri

YARATICI DRAMA LİDERLİĞİ
  Temel Aşama (14 Hafta)
  Temel Aşama (16 Hafta)
  Proje Atölyeleri
  Proje Danışmanlık
  Proje Jüri Üyeliği
  Kuramsal Atölye Çalışmaları
  Sunum ve Söyleşiler
  Eğitim Kurumları
  Çağdaş Drama Derneği

EĞİTMENLİK / DANIŞMANLIK
  Kurumsal Eğitmenlik
  Danışmanlıklar
  EFDAL Okulları
  İzgören Akademi
   
Elma Çocuk

BİREYSEL GELİŞİM

GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALAR
VE ÜYELİKLER

Home Home
Dr. Tülay Üstündağ
Eğitmen - Danışman
Program Geliştirme Uzmanı
Yaratıcı Drama Lideri / Eğitmeni
Home
Güncelleme: Şubat 2017
tulayus@gmail.com
tulayustundag@izgorenakademi.com
Konukevime

Hoş Geldiniz!